top of page

Hur fungerar homeopati?

Homeopatin utgår från grundtanken att kroppen har en inneboende förmåga till självläkning som kan stimuleras med mycket svaga doser av en viss substans / läkemedel.


Tankegångarna bakom homeopatin kom redan med Hippokrates (470-400 f. Kr) som upptäckte principen att "lika botar lika" (ett ämne som kan framkalla vissa symtom hos en frisk människa kan också användas för att bota samma symtom hos en sjuk person). Det dröjde till slutet av 1700-talet innan likhetsprincipen utarbetades till en fungerande medicinsk homeopatisk behandlingsmetod av den tyske läkaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). Inom homeopatin ses människan som en helhet, där kropp och själ interagerar. För att må bra måste hela kroppen vara i balans. Hahnemann ville få fram ett system som var tillförlitligt och inte gav biverkningar och kunna bota människor istället för att använda dåtidens åderlåtning och stora medicin-doser som utsatte folk för lidande och också skadade människor.


Efter hand har metoden vidareutvecklats och upptäckten att motsatser kan bota sjukdomar integrerades också. Idag är homeopatin ett etablerat medicinskt system i de flesta länder runt om i världen och en vetenskap på väg framåt.


Hur tillverkas homeopatiska läkemedel?


Homeopatiska läkemedel tillverkas av en naturlig råsubstans, tex en pressad eller krossad växtdel genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas stegvis enligt homeopatiska principer tills önskad utspädningsgrad (potens) uppnåtts. Homeopatin arbetar på en djup nivå och räknas som en energimedicin. Homeopatiska läkemedel granskas och registreras hos läkemedelsverket i Sverige.


Ett exempel på homeopatiskt läkemedel är Coffea som används vid sömnsvårighet. Kaffe med koffein gör oss pigga – att då inta detta i homeopatisk form (Coffea) gör oss trötta istället.

Comments


bottom of page