top of page

Det finns alltid en väg framåt - om hälsa och motivation

Uppdaterat: 23 dec. 2022

Det finns alltid ett steg att ta, i rätt riktning. Och när du väl tagit första steget följer de andra lättare efter. Att jobba för och med sin hälsa kan ibland kännas som ett övermäktigt projekt, men det finns alltid en väg framåt.


För en del av de människor som sökt sig till mig har startsträckan varit längre. De har behövt motivera sig, samla kraft, läsa på och planera innan de kört igång men då hände allt på en gång! Kosten blev utbytt, motionen igångsatt, morgonen startade med meditation och kroppen stärktes upp på naturlig väg med tillskott och homeopatika.


För andra har det varit en smygande förändring. Tillskotten intas kanske ganska omgående. Därefter smyger sig en ny frukostvana in först, följt av lite promenader. Rökningen fasas ut och när ny energi ger sig till känna kommer inspirationen att läka kroppen igång på allvar.

Ibland blir det paus i processen. Inspirationen falnar och det är lätt hänt att trilla tillbaka i gamla dåliga vanor. Då är det lätt att ge upp.


Att vänta på motivationen kan vara en dålig idé. Jag brukar påminna mig om att motivation är en färskvara och inte en egenskap eller förmåga. Ofta kommer motivationen efter du tagit det där första steget.


Det är okej att cykla ner i diket ibland. Du tar dig upp igen. Hur du väljer att läka dig och förbättra ditt utgångsläge spelar ingen roll i det långa loppet. Huvudsaken är att du tar det där första steget. Många gånger om ifall det behövs.

留言


bottom of page